www_agro_sedlice003013.jpg www_agro_sedlice003010.jpg www_agro_sedlice003006.jpg www_agro_sedlice003003.jpg
Chov skotu
Chov skotu byl vždy hlavním pilířem výroby společnosti a má v podniku dlouholetou tradici. Chov je rozdělen do dvou středisek. Sedlice a Čekanice. V Sedlici je kravín pro 400 ks holštýnských krav. Toto plemeno bylo vybráno především pro svou vysokou mléčnou užitkovost. Ve stájích jsou krávy ustájeny volně na podestýlce a odtud dvakrát denně naháněny do dojírny. Dojírny jsou rybinové a plně automatizované od firmy Fullwood. Každá kráva má na noze pedometr, který přenáší veškerá data o dojnici do střediskového počítače, kde jsou vyhodnocována. Toto velice usnadňuje obsluze práci. Krmná dávka je složena pouze z konzervovaného objemného krmiva a doplněna koncentrovaným jadrným krmivem namíchaným ve vlastní míchárně, která je součástí posklizňové linky. Objemné krmení je tvořeno siláží, travní a jetelotravní senáží. Směsnou krmnou dávku do stájí zaváží míchací krmný vůz. V Čekanicích je volně ustájeno 200 ks chovných jalovic. Pro zlepšení odchovu na stáj navazuje pastevní areál.
kravín
www_agro_sedlice003001.jpg
Adresa: Agro Sedlice,a.s, Palackého 276, 387 32 Sedlice

e-mail : agro@agrosedlice.cz

zápis v OR u KS České Budějovice, oddíl B, vložka 930

IČ 25 17 69 43
DIČ CZ25176943

Telefon 383493533
Fax 383493535

ID datové schránky: zb3cm8c

Ředitel
383493533, 727853740

Provoz rostlinné výroby 383493529, 606621101

Provoz živočišné výroby 602136441,602136442

Provoz technických služeb 383493534, 602652063